1. Elektrifikace
  2. Státní dotace na nákup bateriových a vodíkových elektromobilů

Státní dotace na nákup bateriových a vodíkových elektromobilů

Záruka Elektromobilita - I. Výzva je dotačním programem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na nákup bateriových a vodíkových elektromobilů a neveřejné dobíjecí infrastruktury. Subjektem přijímajícím žádosti o podporu a provádějícím hodnocení a výběr projektů v rámci čisté mobility je Národní rozvojová banka, a.s.

Komu je dotace určena?

Malé, střední podniky, velké podniky a podniky vlastněné územně správními celky.

Na co dotaci použít?

Bateriové a vodíkové elektromobily a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty.

Jak vysoký je příspěvek?

Až 200 000 Kč bez DPH pro bateriová osobní vozidla (kategorie M1) s pořizovací cenou do 1 500 000 Kč bez DPH.

Až 250 000 Kč bez DPH pro lehká užitková vozidla (kategorie N1) s pořizovací cenou do 2 000 000 Kč bez DPH.

Až 300 000 Kč bez DPH pro vodíková osobní vozidla (kategorie M1) s pořizovací cenou do 2 500 000 Kč bez DPH.

Příspěvek až 50 000 Kč bez DPH na AC dobíjecí stanici, až 100 000 Kč bez DPH na DC stanici (do 40 kW), a až 150 000 Kč bez DPH na DC stanici (nad 40 kW).

Jaká je forma podpory?

Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti/komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem.

Kdy lze podat žádost?

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu bude oznámeno na webových stránkách www.nrb.cz, pravděpodobně se bude jednat o polovinu března 2024. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 9. 2025 nebo do vyčerpání zdrojů.

Upozorňujeme, že na přiznání dotace nevzniká právní nárok, žádosti o dotaci přijímá a posuzuje Národní rozvojová banka, a.s. Podrobné informace a podmínky podpory najdete na www.nrb.cz nebo na www.mpo.cz v sekci Podnikání – Národní plán obnovy – Výzvy.