1. Právní informace
  2. Podminky pouziti

Podmínky pro uživatele

Podmínky používání stránky a ochrana osobních údajů

Přistoupením a používáním stránek TOYOTA jste přistoupili na tyto podmínky bez omezení a výjimek. Váš přístup na stránky TOYOTA je tímto podroben těmto podmínkám a stejně tak všem vztahujícím se zákonům. Copyright © Toyota Central

 Europe - Czech s.r.o. ("TCE-CZ")

Web TOYOTA obsahuje informace vztahující se k produktům TOYOTA a propagačním kampaním TOYOTA. Produkty TOYOTA popsané na těchto stránkách jsou prodejné pouze prodejci a servisy autorizovanými Toyotou.

Všechny informace na těchto stránkách slouží pouze jako orientační. Tyto stránky nesmí být používány jako zdroj informací nahrazující autorizované prodejce a servisy TOYOTA. Informace na těchto stránkách nejsou legálně závazné a nepředstavují prodejní nabídku.

TCE-CZ se vynasnaží v rámci mezí zaručit, že informace na těchto stránkách jsou správné a aktuální, jejich přesnost ovšem není zaručena a TCE-CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za správnost, celistvost či autentičnost jakýchkoliv informací uvedených na těchto stránkách. Tyto stránky, všechny informace a materiály v nich obsažené jsou Vám poskytnuty takové, jaké jsou a bez jakékoliv záruky - vyslovené či implikované.

Ceny produktů TOYOTA

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota Central Europe - Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

Konfigurátor modelů, filmy, obrázky

Konfigurátor modelů Toyota se vám snaží v maximální možné míře poskytnout možnost sestavit si a prohlédnout vůz dle vlastního přání, přesto některé kombinace nemusí být dostupné, především u příslušenství.

Vyobrazení vozu (vozidel) je pouze ilustrativní. Veškerá data, ceny, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.

Ceny příslušenství jsou pouze orientační a mohou být navýšeny o dodatečné instalační doplňky a cenu za montáž.

Ceny kol jsou uvedeny za 4 kusy.

Technické specifikace

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

Použití technologie cookie

TCE-CZ využívá technologii cookie pro zjištění míst, odkud jste přišli na stránky TOYOTA, k registraci uživatelské aktivity na stránkách TOYOTA a zhodnocení a vylepšení stránek TOYOTA tak, aby pro vás byly přínosnějšími. TMCZ neregistruje pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích - žádné osobní informace o Vás nejsou pomocí této technologie uchovávány či využívány. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal či varoval před jejich přijetím.

Copyright, průmyslové a intelektuální vlastnictví

Prezentace a veškerý obsah těchto stránek včetně zdrojového kodu pro tvorbu těchto stránek je chráněn právy průmyslového a intelektuálního vlastnictví. Právo užívat informace (text, obrazové materiály, grafiku) z těchto stránek máte pouze pro osobní nekomerční účely - nesmíte kopírovat, reprodukovat, měnit, posílat, licencovat či publikovat celek či části za jakýmkoliv účelem bez předchozího písemného souhlasu TCE-CZ kromě prostého prohlížení stránek Vámi.

Využití obrázků z oficiálních stránek Toyota na stránkách fan klubů a na osobních stránkách

TCE-CZ uznává charakter Internetu a WWW coby média pro sdílení informací - a tak umožňuje reprodukci obrazových materiálů ze stránek TOYOTY na osobních stránkách či na stránkách oficiálních fan klubů za podmínky, že je žádost o toto použití učiněna a poslána na adresu administrátora stránek TOYOTA na info@toyota.cz. Pro vaši informaci, zde jsou kritéria pro posuzování případných žádostí:

  • Stránka má neziskové účely;
  • Stránka popisuje značku a výrobky Toyota v dobrém světle;
  • Stránka neobsahuje neslušné či nelegální materiály;
  • Obrazový materiál zůstane nezměněn (žádný dodaný text, fotokoláž, změna barev, deformace apod.);
  • Reprodukovány mohou být pouze obrazové materiály zobrazující produkty Toyota, především prvky grafické úpravy stránek Toyota nesmí být jakkoli reprodukovány;
  • Množství reprodukovaných obrazových materiálů je rozumné a v souladu s účelem osobních či fan klubových stránek;
  • Copyright vlastníka je uveden takto: 'Copyright © Toyota Central Europe - Czech s.r.o. ("TCE-CZ")';
  • Zdroj obrazového materiálu je uveden včetně odkazu na stránky Toyota;
  • Užitím obrazového materiálu jednotlivec souhlasí s tím, aby jej TCE-CZ kontaktovala za účelem vytvoření odkazu ze stránek Toyota na jeho stránky.